Ultraheli voolumõõturid

20+ aastat tootmiskogemust

Pindala kiiruse tööpõhimõte

Pindala kiiruse tööpõhimõte

DOF6000 põhimõte

6000 DOFseeria avatud kanali voolumõõtur kasutab pidevrežiimi Doppleri.Vee kiiruse tuvastamiseks edastatakse ultraheli signaal veevoolu ning veevoolus hõljuvatelt osakestelt tagasi tulnud kajad (peegeldused) võetakse vastu ja analüüsitakse Doppleri nihke (kiiruse) eraldamiseks.Edastamine on pidev ja samaaegne tagastatud signaali vastuvõtuga.

Mõõtmistsükli ajal kiirgab Ultraflow QSD 6537 pidevat signaali ja mõõdab hajutitest naasvaid signaale kõikjal ja kõikjal piki kiirt.Need on lahendatud keskmise kiirusega, mida saab sobivates kohtades seostada kanali voolukiirusega.

Seadmes olev vastuvõtja tuvastab peegeldunud signaalid ja neid signaale analüüsitakse digitaalsete signaalitöötlusmeetodite abil.

Vee sügavuse mõõtmine - ultraheli
Sügavuse mõõtmiseks kasutab Ultraflow QSD 6537 lennuaja (ToF) vahemikku.See hõlmab ultraheli signaali purske edastamist ülespoole veepinnale ja aja mõõtmist, mis kulub pinnalt kaja vastuvõtmiseks seadme poolt.Kaugus (vee sügavus) on võrdeline läbimise ajaga ja heli kiirusega vees (korrigeeritud temperatuuri ja tihedusega).
Ultraheli maksimaalne sügavuse mõõtmine on piiratud 5 meetriga.

Vee sügavuse mõõtmine – rõhk
Kohad, kus vesi sisaldab suures koguses prahti või õhumulle, ei pruugi ultraheli sügavuse mõõtmiseks sobida.Need kohad sobivad paremini vee sügavuse määramiseks surve kasutamiseks.

Rõhupõhist sügavuse mõõtmist võib kasutada ka kohtades, kus seadet ei saa paigutada voolukanali põrandale või seda ei saa paigaldada horisontaalselt.

Ultraflow QSD 6537 on varustatud 2-baarise absoluutrõhuanduriga.Andur asub instrumendi alumisel küljel ja kasutab temperatuuri kompenseeritud digitaalset rõhuandurit.

lanry 6537 anduri funktsioon EN

Kui kasutatakse sügavusrõhuandureid, põhjustab atmosfäärirõhu kõikumine näidatud sügavuses vigu.Seda korrigeeritakse, lahutades mõõdetud sügavusrõhust atmosfäärirõhu.Selleks on vaja õhurõhuandurit.Kalkulaatorisse DOF6000 on sisse ehitatud rõhukompensatsiooni moodul, mis seejärel automaatselt kompenseerib atmosfäärirõhu kõikumised, tagades täpse sügavuse mõõtmise.See võimaldab Ultraflow QSD 6537-l teatada tegelikust veesügavusest (rõhust) õhurõhu ja veetaseme asemel.

Temperatuur
Vee temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse tahkis temperatuuriandurit.Heli kiirust vees ja selle juhtivust mõjutab temperatuur.Seade kasutab selle kõikumise automaatseks kompenseerimiseks mõõdetud temperatuuri.

Elektrijuhtivus (EC)
Ultraflow QSD 6537 on varustatud võimega mõõta vee juhtivust.Mõõtmiseks kasutatakse lineaarset nelja elektroodi konfiguratsiooni.Läbi vee lastakse väike vool ja mõõdetakse selle voolu tekitatud pinget.Seade kasutab neid väärtusi töötlemata korrigeerimata juhtivuse arvutamiseks.


Saada meile oma sõnum: